CHUẨN BỊ RA MẮT

Angel Funding Round

Cơ hội trở thành cổ đông sáng lập công ty và sở hữu 10% cổ phần

Người tham gia Angel Funding Round sẽ được nhận thêm 50% giá trị token BCNX*

*Angel Funding Round chỉ dành cho người Việt Nam